AFEKS Yapı Market

Müşteri

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu Kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Afeks Yapı Market – İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, afeksyapimarket.com’ dan erişilebilen Afeks Yapı Market Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’ nda yer almaktadır.

 

Kişisel Veriler ve İşleme ve Aktarma Amaçları, Alıcı Grup, Toplama Yöntemi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem güvenliği, finans verileriniz, fiziksel ve elektronik yollarla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanarak, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenebilecektir ve Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçi ve müşterilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yurtdışına aktarılabilecektir

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi
 • Hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ı̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Veri İşleme ve Aktarma Hukuki sebebi

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, afeksyapimarket.com’ da yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Platformumuzda, içeriğin tarafınıza sağlanması, performansın optimize edilmesi ve ziyaretçi profilinin anlaşılması için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerez (Cookie) Kullanımı Hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.