MADDE 1- TARAFLAR 


1.1- SATICI:

Ünvanı :  Afeks Yapı Market Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Kısaca SATICI olarak anılacak)

Adresi : Yunusemre Mh. 2.Kasapoğlu Sk. No:2  Yıldırım/BURSA

Telefon : + 90 (224) 360 53 21  
Fax : + 90 (224) 362 64 38
E-mail: eticaret@afeks.com.tr

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : ....... (Kısaca ALICI olarak anılacak) 
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 
MADDE 2- KONU 

SATICI'nın internet sitesi www.afeksyapimarket.com.'de ALICI tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 


Tarih : {TARIH}

{URUNKALEMLERI}

Ürün Adı 

Adet 

Toplam Ürün Tutarı 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI www.afeksyapimarket.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2- ALICI, www.afeksyapimarket.com İşbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

 

4.3- Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. ALICI'nın satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese ilişkin SATICI'nın internet sitesinde açıklanan süre içinde ancak yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

 

4.4- Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya  aittir. 

4.5- ALICI , teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
4.6- ALICI satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında  muayene etmelidir.Alici, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir.

 

4.7- SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.8- SATICI hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu ALICI ya bildirmek zorundadır. Bu takdirde SATICI'nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir.

 

4.9- İade işlemlerinde Vergi mevzuatı uygulanacaktır.

 

4.10- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI ya gönderilebilir. Bu takdirde kargo giderleri SATICI  tarafından karşılanacaktır.

 

4.11- SATICI internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1- SATICI, ALICI'nın 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı ve malın bedelini iade etmeyi taahhüt eder.ALICI cayma hakkı gerçekleşecek iade sürecini Hesabım menüsü altındaki Siparişlerim sayfasından başlatabilir. ALICI' nın iade talebinin onaylanmasının ardından, iade edeceği ürünleri siparişini daha önce adresine getiren kargo firmasına 1 gün içerisinde teslim etmesi gerekmektedir. İade edilen kargo ALICI tarafından gönderildiği için sigortasız olup, ambalajı yetersiz olması halinde doğabilecek hasar ALICI' ya aittir. Bunun için sağlıklı ve yeterli şekilde ambalajlanması gerekmektedir. Aksi takdirde ürün iadesinde hasar oluşmuş ise ürün ALICI' ya alıcı ödemeli kargoyla geri iade edilecektir.
5.2- Cayma hakkı kullanılması nedeni ile iade edilen ürüne ilişkin kargo/nakliyat bedeli ALICI tarafından ödenecektir.
5.3-ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği ürün bedeli ürünün SATICI ya ulaşmasından itibaren iş bu sözleşmenin 7.2. maddesindeki prosedüre göre iade edilir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Firma elinde olmayıp üretici veya tedarikçiden özel olarak sipariş verilmiş ürünler.
-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri


 

MADDE 7- ÖDEME ŞEKLİ

 

Kredi kartı 


7.1- Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2- Kredi kartına İade Prosedürü: 

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda , alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:  

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.  

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye iş yeri yani SATICI,bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup,Üye iş yeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.  

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

 

MADDE 8- TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ


Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.


MADDE 9- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ


Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-125.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.  

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda , SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.  

SATICI'nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Alıcı, SATICI'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)


MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME 


İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

SATICI 

{FIRMAUNVAN}

ALICI

{TESLIMATALICI} 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR