Tekerlek, tarih boyunca insanlığın pek çok gelişimine ve uygarlığın yayılmasına katkıda bulunmuş olmasıyla dikkat çekiyor. Üç büyük çağa dönük çıkarımlarda bulunduysak dahi, bugün mevcut tekerlek tasarımının ne zaman geliştirildiğiyle ilgili net bir fikir yoktur. Ancak, bugün mevcut tekerlek konseptinin yaklaşık 4.500 yıl öncesine kadar dayandığı düşünülmektedir. Tek kaybedilen şey ise, Tekrar Teknolojileri hakkındaki olası ilk fikirlerin çoğu kez kaybolmuştur. Orta Asya'dan Mısır'a, Yunanistan'a ve Roma'ya kadar, eski çağ uygarlıklarının en temel unsurlarından birinin tekerlek olduğu düşünülüyor. Orta yaş ve önceki kültürler tarafından kullanılan tekerleklerin yakınında, İran'da yapılmış bir Araştırma Komisyonu tarafından fark edilmiş olabilir. Böylece, tekerlekler M.Ö. 8. ve M.S. 7. yüzyıllar arasında geliştirildi. Bu tekerlek tasarımı bugünkü tekerlek tasarımının çok uzak olan bir akrabası olarak görülüyor. Zımparalanmış ahşap merdivenin tepesinden inşa edilen, çoğunlukla büyük ve biraz pürüzlü olan bu tekerleğin aksine, bugünün tekerlekleri küçük, daha hafif, daha sürükleyici ve pratik. Günümüz tekerlekleri - Hint ve Çin ticaretinin aracı üzerinde dolaşmaya başlamasından itibaren – neredeyse tüm taşıt araçlarımızın üzerinde kullanılmak için yeni şekillerde üretilmeye başlandı. Basit çalışma prensipleri üzerinde tasarlanmış olan ve bugün mevcut olan tekerlekleri elle çevirilebilen üç tür tekerlekten biri olarak tanımlayabiliriz. Tekerleklerin gelişiminin diğer önemli bir yönü, arabaların, trenlerin ve deniz gemilerinin gelişimiyle irtibatlı olan bu tekerlek çeşitleri de değiştirildi. Tekerleklerin dayandığı materyali, tasarım araçlarının gelişmesi ve endüstriyel üretimin ticarete kullanımının artmasıyla birlikte değişti. Bugünkü tekerlekler, ahşap, metal, demir ve alüminyumdan mamul değişik varidasyonlarını kapsıyor. Otomobillerimizin aracımıza, bizim tüm uzak mesafeli taşıt araçlarımız ve diğer seyahat yöntemlerine tekerleklerimize sağladığımız kolaylıklar arasında aracın yürüyebilmesini sağlamak için bu çeşitli tekerleklerimizi kullanıyoruz. Tekerlekler, seyahat etmemizi kolaylaştırdıkları kadar, taşıyıcı olarak çok fazla şeyi taşımamıza olanak veren devrimci bir buluş olarak da kabul edilir. Bununla birlikte, çeşitli uygunluklarının ve özelliklerinin bir araya gelmesi, tekerlek ortaya çıkışının milenyuma kadar taşıyıcı yöntemlerinde uyarlanmasını mümkün kıldı. Tekerlek, insanlığın sonuçlarıyla övülebilir uygarlıkların yaratılmasında özel öneme sahip bir keşiftir. Hala her gün çevremizde kullandığımız varlığımızda var olan bu uygarlık tarafından sağlanan tüm özellikler sayesinde, bugün ulaşabileceğimiz seviyeye kadar gelmiş, gelişmeye devam etse de, her gün elimizden gelenleri olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz.