Çiviler, vidalar ve dübeller, temel mühendislik ve inşaat uygulamalarının aktif olarak kullanılan temel unsurlarıdır. Her üçü birden istisnai bir şekilde inşaat ve tesisat bileşenlerine performans ve dayanıklılık sağlamak için kullanılır. Çiviler, metal parçalar olan ve genellikle metalin heller içine sıkıca takılmasını sağlayan özel uç biçimleri olan metal parçalardır. Çiviler, odalardaki duvarların arasındaki kapı aralıklarını, montaj kalıplarını, muslukları, boruları ve aramaları birbirine bağlamak için kullanılır. Çiviler, genellikle metal ama kömür ve alüminyum malzemeden de üretilir. Vidalar, en yaygın kullanılan somunlar ve çeşitli kilitleyicileri birbirine bağlamak için üretilmiş vidalardır. Vidalar, çok basit bir torxi bit tasarımı ile kafa şeklinde tasarlanmış ve birkaç çeşidi mevcuttur. Genellikle tornavida, el vidası ya da elektronik vida tarafından otomatik olarak vitelere sürülür. Vidalar, buhar makinesi vidaları, sızağına vidalar, çapraz vidalar, somun soketleri ve testere vidaları gibi çeşitli türlerden oluşur. Dübeller ise, bir vida ile bağlanmayan diğer metal kaplar veya parçalarla bir araya getirmek için kullanılan bir tür birleştiricidir. Dübeller, genelde metal bir açıklık içindeki bir delik şeklinde tasarlanır ve sert malzemelerin gücünü çoğaltmak ve aralarında istikrarlı bir bağ oluşturmak için çivilerin yanında kullanılır. Dübeller çoğunlukla alüminyum, çelik, demir, kömür, çimento ve beton gibi malzemelerden üretilir. Çiviler, vidalar ve dübeller, inşaat ve tesisat projelerinde üstün performans ve dayanıklılık sağlamak için kullanılan önemli mühendislik araçlarıdır. Proje temelli çiviler, vidalar ve dübeller mekanik olarak aralarındaki bütünlemeyi sağlamak için dizayn edilir. Mekanikler arasındaki bağının istikrarlı seviyede tutulması, örnek olarak inşaat yerleri ve tesisat yükleri gibi sıkışık ortamların kalıcı olarak aralarındaki bağın istikrarlı olmasını sağlayacaktır. Doğru projelendirilmiş çiviler, vidalar ve dübeller, kayıpların önlenmesi, enerjinin korunması ve tasarrufu ve maksimum verimliliğin sağlanması gibi temel amaçları gerçekleştirmek için kesinlikle gereklidir.